This project is read-only.

این وب پارت این امکان را به شما میدهد که به سادگی پیش نمایش از اخبار خود را روی صفحه اصلی نمایش دهید.این وب پارت اطلاعات خود را از یک لیست شیرپوینت که خود برایتان ایجاد میکند دریافت مینماید.بدین ترتیب شما میتوانید به سادگی اخبار خود را در قالب آیتم های مختلف این لیست ایجاد نمایید.و حتی تصاویر مربوط به آنها را نیز انتخاب کنید.در این وب پارت پیش نمایش اخبار با امکان انتقال به خبر بعدی و یا قبلی وجود دارد.در صورت هرگونه مشکل با ایمیل زیر تماس بگیرید
ramin.ahmadi@vistarayan.com
support@vistarayan.com

Last edited Aug 13, 2011 at 8:50 AM by vistarayan, version 4